Personvernerklæring

Personvernerklæring Baker Hansen

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Baker Hansen AS samler inn og bruker personopplysninger.

 

Baker Hansen AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, mobilappen vår og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på bakerhansen.no

Administrasjonen har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på bakerhansen.no. For å kunne håndtere salg i nettbutikken og for å kunne  kontakte deg dersom det skulle være behov i forbindelse med kjøpet, samler vi inn navn, telefonnummer, e-postadresse, gateadresse og hvilke varer som er kjøpt. Disse opplysningene blir lagret i 5 år etter reglene i regnskapsloven.

Ved bestilling av kaker med bilde lagres bildet internt på server hos oss i en måned etter at kaken er produsert.

CoreTrek er Baker Hansens databehandler, og er vår leverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettsiden.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsiden, lagres på servere som driftes av CoreTrek. Det er kun Baker Hansen og CoreTrek som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Baker Hansen og CoreTrek regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Behandling av personopplysninger i mobilappen Baker Hansen

Administrasjonen har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger i vår mobilapp: Baker Hansen. For å kunne håndtere salg i appen samler vi inn navn, telefonnummer, e-postadresse og hvilke varer som er kjøpt. Disse opplysningene blir lagret i 5 år etter reglene i regnskapsloven.

KnowIT er Baker Hansens databehandler, og er vår leverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettsiden.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsiden, lagres på servere som driftes av CoreTrek. Det er kun Baker Hansen og CoreTrek som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Baker Hansen og CoreTrek regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

E-post og telefon

Baker Hansens medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres.

Kamera

Ved inngangspartiet på gateplan hos Baker Hansen er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

Utenfor bakeriet vårt i Grini Næringspark er det montert kameraer som sikringstiltak. Opptak på kameraet lagres på intern server hos oss og slettes etter 7 dager.

Opplysninger om ansatte

Baker Hansen behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a) og b) samt § 9 b) og f). Det er administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til adgangskontroll og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på tilsynets nettsider.

Stillingssøknader blir journalført i vårt arkiv i ca. ett år før de makuleres. Unntatt fra dette er søknader fra nåværende eller tidligere ansatte som lagres i den ansattes personalmappe. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Baker Hansen har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet eller slettet. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen

Kontaktinformasjon

E-post: post@bakehansen.no

Telefon: +47 94 00 12 60

Postadresse: Grini Næringspark 5, 1361 Østerås

Sist endret: 27.6.2018