Prosjekt Guatemala

PROSJEKT GUATEMALA!

I Baker Hansen tar vi kaffe på alvor. All vår kaffe inngår i Fairtradesystemet og vi opprettet et Guatemala-prosjekt sammen med Pals for flere år siden. Her jobber vi med å bedre forholdene til kaffeplukkerne og deres familier. Vi etablerte et fond i 2008 hvor noe av pengene fra hver kopp kaffe vi selger og et bidrag fra Pals går uavkortet til å bedre livsvilkårene for arbeiderne på kaffeplantasjene i Guatemala.

Siden 2008 har Pals og Baker Hansen renovert over 70 hus i Guatemala. Bakgrunnen for prosjektet er vårt engasjement for bedre kokemuligheter og inneklima for verdens fattige kvinner. En av de aller viktigste årsakene til lungesykdommer og for tidlig død er giftig røyk fra primitive komfyrer. I 2008 var vi i Guatemala for å besøke kooperativet Esperanza del Futuro. Her har de slitt med dårlig inneklima og primitive komfyrer i lange tider. Renoveringene har blant annet inkludert å installere ny skorstein i kjøkkenrommet. Denne skorsteinen fører den giftige røyken ut, noe som har gitt mange familier i landsbyen et nytt inneklima. Bedre inneklima er med på å redusere faren for astma, lungebetennelse, lungekreft og øyesykdommer blant kaffearbeidere og deres familier.

I tillegg har vi støttet arbeidet med å bygge et renseanlegg for avløpsvann fra kaffevasking. Avløpsvannet inneholder store mengder organisk materiale, som tidligere har gått ut av i jorden og videre forurenset elvene. Myndighetene stiller nå strengere krav til rensing og de små kollektivene har problemer med å innfri disse.

Videre jobbes det nå med å bedre skolebygg. Hittil har vi støpt nye gulv og laget overbygget tak. Dette gjør at barna kan leke ute, også når det er regntid, uten at det blir sølete.

I februar 2020 reiste igjen en gjeng franchisetakere, sammen med Pals, ned til Guatemala for selv å se hvordan kaffen vi selger blir til. De besøkte kooperativet og skolen, og fikk god innsikt i hvordan kaffen lages – fra plante til kopp.

guatemala
Baker Hansen skrevet i bønner