Prosjekt Guatemala

PROSJEKT GUATEMALA!

I Baker Hansen tar vi kaffe på alvor. All vår kaffe inngår i Fairtradesystemet og vi opprettet et Guatemala-prosjekt sammen med Pals for flere år siden. Her jobber vi med å bedre forholdene til kaffeplukkerne og deres familier. Vi etablerte et fond i 2008 hvor noe av pengene fra hver kopp kaffe vi selger og et bidrag fra Pals går uavkortet til å bedre livsvilkårene for arbeiderne på kaffeplantasjene i Guatemala.

Siden 2008 har Pals og Baker Hansen renovert over 70 hus i Guatemala. Bakgrunnen for prosjektet er vårt engasjement for bedre kokemuligheter og inneklima for verdens fattige kvinner. En av de aller viktigste årsakene til lungesykdommer og for tidlig død er giftig røyk fra primitive komfyrer. I 2008 var vi i Guatemala for å besøke kooperativet Esperanza del Futuro. Her har de slitt med dårlig inneklima og primitive komfyrer i lange tider. Renoveringene har blant annet inkludert å installere ny skorstein i kjøkkenrommet. Denne skorsteinen fører den giftige røyken ut, noe som har gitt mange familier i landsbyen et nytt inneklima. Bedre inneklima er med på å redusere faren for astma, lungebetennelse, lungekreft og øyesykdommer blant kaffearbeidere og deres familier.

Vi har støttet arbeidet med å bygge et renseanlegg for avløpsvann fra kaffevasking. Avløpsvannet inneholder store mengder organisk materiale, som tidligere har gått ut av i jorden og videre forurenset elvene. Myndighetene stiller nå strengere krav til rensing og de små kollektivene har problemer med å innfri disse.

I tillegg har vi gjort utbedring/renovering i tilknytting til en landsbyskole og bygging av barnehage. Begge prosjektene fant sted i et særdeles avsidesliggende kooperativ, Coop. Todosanterita (Huehuetenang provinsen). Vi besøkte dette kooperativet i 2016, og fikk en storslagen velkomst med hele landsbyen til stede. På skolen/barnehagen er 90 % av elevene sønner og døtre av kooperativet. Dette er «Mam»-område – Maya-indianernes rike nord mot Mexico. Dette er også et svært fattig område hvor flere enn 2000 personer ble drept under borgerkrigen.

I 2022 gikk vår støtte til kooperativet Hoja Blanca. Støtten gikk til et helsesenter og til rundt 25 PCer til to av skolene. Dette kooperativet ligger svært avsides til i Huehuetenango, mot grensen til Mexico. Reisetiden er ca. 8 timer fra Guatemala City. Området er kjent for fantastisk kaffe.

Driften av helsesenteret er et løpende prosjekt utover 2022. 3500 personer benytter seg av senteret, og det er bemannet med en sykepleier. Sykepleieren, som heter Macedonio, bor på senteret. I løpet av det første semesteret mottok helsesenteret totalt 239 pasienter, som tilsvarer rundt 80 per måned. Det var syv fødsler på helsesenteret: fire jenter og tre gutter.

Videre jobbes det nå med å bedre skolebygg. Hittil har vi støpt nye gulv og laget overbygget tak. Dette gjør at barna kan leke ute, også når det er regntid, uten at det blir sølete.

I februar 2020 reiste igjen en gjeng franchisetakere, sammen med Pals, ned til Guatemala for selv å se hvordan kaffen vi selger blir til. De besøkte kooperativet og skolen, og fikk god innsikt i hvordan kaffen lages – fra plante til kopp.

guatemala
Baker Hansen skrevet i bønner