Instagram

Det er mye glede i en god kopp kaffe

Hos oss får du kaffe med mening!

Hver gang du kjøper en kopp kaffe hos et av våre bakerikafeer er du automatisk med på å støtte Prosjekt Guatemala. Det vil si at DU er med på å bedre livsvilkårene for arbeiderne på kaffeplantasjen i Guatemala.

I Baker Hansen tar vi kaffe på alvor. All vår kaffe inngår i Fairtraidesystemet og vi opprettet Guatemalaprosjektet sammen med Pals i 2008. Prosjektet har bidratt til økt livskvalitet for flere familier. Hittil har vi renovert 70 hus for kaffebøndene i Fedecocagua, hvor vi blant annet har installert ny skorstein i kjøkkenrommene som bedrer inneklimaet. I tillegg er det blitt bygget opp renseanlegg for avløpsvann fra kaffevasking. Avløpsvannet inneholder store mengder organisk materiale, som tidligere har gått ut av jorden og videre forurenset elvene. I dag arbeides det for å bedre samfunnet som helhet og vi jobber nå med å renovere en skole. Derfor blir det til sammen mye glede i en god kopp kaffe.