Pant på kakestativ

Ved retur av stativet til Baker Hansen, vil pant bli tilbakebetalt